Smoods.nl
Image default
Particuliere dienstverlening

Meeuwen van dokken houden

Meeuwen die rond uw aanlegsteiger of boten vliegen, zijn een plaag. Ze stelen je eten, poepen over je hele boot en zijn een algemene ergernis. Hun uitwerpselen zijn zuur en kunnen schade aan boten veroorzaken. Ze lopen ook het risico ziektes via hun uitwerpselen te verspreiden.

Dus, wat kun je doen om zeemeeuwen van je dok te houden?

Een ding om te onthouden bij het omgaan met een meeuwenprobleem is dat als zeemeeuwen in de buurt zijn, zijn ze er vaak niet voor niets: eten. Voed geen meeuwen ten koste van alles. Als ze beseffen dat er een voedselbron in de buurt is, zullen ze blijven rondkomen op zoek naar voedsel.

Naast het niet voeren van de meeuwen, moet je ook hun voedselvoorraad afsnijden. Laat geen weggegooid voedsel achter op boten en dokken. Dek afval af of verplaats het naar een meer geschikte locatie. Als de meeuwen geen voedselbron hebben op de aanlegsteigers, hebben ze minder reden om in het gebied te blijven.

Naast het verwijderen van voedsel, is een andere zeemeeuwpreventiemethode het afsnijden van hun broedgebied. Dit kan het beste in de lente worden gedaan voordat de meeuwen de kans krijgen om hun nest te bouwen.

Plaats obstakels en afschrikkingsmethoden zoals vogelstekels en vogelnetten overal waar zeemeeuwen nestelen. Locaties voor meeuwen om te nestelen zijn onder meer daken, afvalgebieden en plaatsen met losse stenen en metselwerk.

Als je de broedgebieden van meeuwen niet afschermt, loop je het risico dat meeuwen gaan nestelen en dat er zich meeuwenkolonies vormen. Kolonies ontstaan wanneer meerdere zeemeeuwparen samen nestelen. De meeuwen komen samen en vermenigvuldigen zich, waardoor je meeuwenprobleem wordt vergroot.

Het volgende dat u moet doen na het voorkomen van zeemeeuwen, is het afschrikken van zeemeeuwen. De eerste methode om vogels af te schrikken is vogelgaas. Vogelgaas wordt rondom een gebied aangebracht om vogels buiten te houden. Rondom aanlegsteigers kan een net worden aangebracht om te voorkomen dat vogels op de boten landen.

Vogelnetten zijn een langetermijnoplossing die meer dan 20 jaar meegaat en alle weersomstandigheden zal overleven. Netting kan zelf worden geïnstalleerd in een winkel zoals Home Depot of u kunt een vogelbeheersingsbedrijf inhuren om het voor u te installeren.

Een andere optie is het aanpassen van de richel. Meeuwen hebben de neiging om op richels neer te strijken, waar ze samenkomen en uitwerpselen eronder verspreiden. Vogelspikes zijn een manier om te voorkomen dat meeuwen op richels landen. Spikes worden op de richel geplaatst en voorkomen dat middelgrote vogels zoals meeuwen kunnen landen.

Vogelspikes doden of verwonden de vogels op geen enkele manier; ze voorkomen alleen dat ze op dat oppervlak kunnen landen. Het is van de beste meeuwen verjagen dak oplossingen die gebruikt kan worden zonder dat er leed wordt toegebracht aan vogels.

Een andere mogelijkheid om de richel aan te passen, zijn elektrische rupsbanden. Sporen worden over een oppervlak of richel geplaatst en geven een kleine elektrische schok als een vogel erop probeert te landen. Vogels groeien om te stoppen met landen op het oppervlak en ergens anders heen te gaan.

Elektrische rupsbanden zijn net als vogelstekels niet schadelijk voor de vogels.

Ultrasone apparaten zijn een derde optie voor meeuwen uit de haven houden. Deze apparaten zenden frequenties uit die mensen niet kunnen horen, maar meeuwen wel. De meeuwen horen de frequenties die worden uitgezonden en vliegen weg om ze te ontwijken.

Sonische apparaten zijn een ander alternatief voor geluidsafschrikking. Deze apparaten zenden roofdierkreten van zeemeeuwen en zeemeeuwnoodsignalen uit om vogels te waarschuwen uit het gebied weg te blijven.

 

https://www.zonnepanelenvogelvrij.nl/